Reurbanització del camí de Sant Joan

En 2020 es van realitzar les obres de millora de l'accessibilitat de vianants en el tram comprés entre l'avinguda Joan Fuster i el carrer Aurora Boreal.

En aquests treballs que han durat a penes uns mesos, s'han ampliat les voreres (que han guanyat 1,2 m d'amplària) i els escocells. El projecte ha inclòs també millores en la xarxa de pluvials i en l'enllumenat públic, amb la substitució dels antics punts de llum per LED; la renovació de la senyalització horitzontal i vertical; i la instal·lació de mobiliari urbà.

Unes obres que han sigut finançades per la Diputació d'Alacant, que han comptat amb un pressupost de 112.000€.

< Anterior Següent >