Hem gestionat ajudes en els moments més durs de la pandèmia

En 2021 vam gestionar i destinar 3.259.019 € a la concessió d'ajudes socials i de suport a la petita empresa i les persones autònomes amb el suport d’altres administracions com la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana.

Per a les ajudes d'emergència i assistència social, la quantitat distribuïda entre les persones més vulnerables va ascendir a 363.744 €.

En concepte de beques escolars el muntant va ser de 51.320 €: 9.320 € per a sufragar despeses de menjador escolar i 42.000 € per a l'escolarització de xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. També en el capítol d'ajudes en l'àmbit escolar, es van destinar uns altres 7.730 € a les ajudes per a l'adquisició dels llibres de text.

Pel que fa a les bonificacions relacionades amb l'habitatge, pagament de l'IBI i del fem. Es van repartir 38.423 € en ajudes COVID de l'ajuntament a empreses i autònoms que pertanyen als sectors del comerç, l'hostaleria i el turisme i unes altres activitats del municipi de Dénia.

També van executar les ajudes per al pagament de les quotes d'ocupació de via pública i el rebut del servei de recollida del fem, dirigides a empreses i autònoms dels sectors del comerç, l'hostaleria i el turisme, un total de 178.506 €. 

L'Ajuntament de Dénia també va assumir la gestió i tramitació de la concessió de les ajudes per a pimes, micropimes, autònoms i uns altres col·lectius afectats per la pandèmia que les institucions supramunicipals han destinat a la ciutat i amb la participació de l’administració local: un total de 2.612.000 € (més de 2 milions del Pla Resistir de Generalitat i les ajudes de la Diputació d'Alacant, per a petites empreses i autònoms, 192.835 €, i les específiques per als negocis del sector turístic, 375.453 €).

< Anterior Següent >