Una Dénia molt verda

La plantació i reposició d'arbratge ha sigut una constant tota aquesta legislatura. I la replantació per barris, atesos els avisos i peticions dels veïns i veïnes.

Però, a més, fa res ens han arribat 123 arbres nous per a fer una Dénia més verda; els exemplars corresponents a la segona anualitat del contracte de subministrament de plantes, arbratge i tutors, adjudicat per 60.000 €, per 2 anys.

I aquesta, un centenar, és la mitjana d'arbres plantats anualment.

Sense oblidar que, també enguany, hem completat l'estudi de l'arbratge i ja estan en marxa les tales dels exemplars que tenien alguna malaltia o risc de caiguda.

< Anterior Següent >