Aprovació del Pla General de Dénia

Hem fet història. I hem aconseguit alguna cosa que Dénia necessitava des de 1990 i que ningú havia aconseguit fins ara. Què significa el nou pla? Que Dénia té un camí urbanístic a seguir, un model de ciutat i un ordenament que permetrà poder construir junts la ciutat que tots i totes volem.

7 anys de tramitació, 105 dies hàbils d'exposició pública, 470 al·legacions contestades, un centenar d'informes sectorials.

< Anterior Següent >